ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020.20                                                                                                                                   Leden 2002

Cibule a hlízy květin

ČSN 46 4751

 

Flowering bulbs, corms and tubers

Bulbes, oignons et tubercules à fleurs

Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63838
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma je v souladu s přílohou „Společná norma jakosti pro cibule květin“ nařízení Rady (EHS) č. 315/68 ze dne 12. března 1968, kterým se stanoví norma jakosti pro cibule a hlízy květin, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídající části textu přílohy uvedeného nařízení jsou v normě vyznačeny po levém okraji svislou čarou.

Do normy byly v kapitole 3 doplněny informativní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro cibule, stonkové a kořenové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky ve vegetačním klidu.-- Vynechaný text --