ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 631.82/.85.004.4

13.08.1982

ZÁSADY SKLADOVÁNÍ TUHÝCH
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

ČSN 46 5750

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

General instruction for the storage of solid mineral fertilizers

 

Tato norma platí pro skladování tuhých průmyslových hnojiv v agrochemických podnicích a v zemědělských organizacích a stanoví jeho obecné zásady.

 

Nevztahuje se na skladování těchto hnojiv ve výrobních podnicích.

 

I. Názvosloví

 

1. Sklad tuhých průmyslových hnojiv - stavební objekt vybavený stroji a zařízeními, který slouží k manipulaci a skladování tuhých průmyslových hnojiv.

 

2. Tuhá průmyslová hnojiva - průmyslová hnojiva tuhého skupenství.

 

3. Volně ložená průmyslová hnojiva - průmyslová hnojiva tuhého skupenství volně sypaná - bez obalu.

 

4. Pytlovaná průmyslová hnojiva - průmyslová hnojiva tuhého skupenství v obalech - pytlích.

 

5. Užitné vlastnosti průmyslových hnojiv - soubor vlastností a znaků, zahrnující zvláště chemické složení (obsah živin) a ty fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti, které jsou rozhodující pro skladování, manipulaci a aplikaci.


Nahrazuje ČSN 46 5750
z 28.9.1959

Účinnost od:
01.07.1984

32647-- Vynechaný text --