ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 634.1/635.6:621.798

Květen 1993

NÁVOD NA SPOTŘEBITELSKÉ
BALENÍ OVOCE A ZELENINY

ČSN
ISO 7558

46 3001

 

 

 

Guide to the prepacking of fruits and vegetables

Guide pour le préemballage des fruits et légumes

Anleitung zur Konsumverpackung von Gemüse und Obst

 

Tato norma obsahuje ISO 7558:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1990-1:1982 dosud nezavedena

ISO 1990-2:1985 dosud nezavedena

ISO 1991-1:1982 dosud nezavedena

ISO 1991-2:1985 dosud nezavedena

ISO 1956-1:1982 dosud nezavedena

ISO 1956-2  dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 7558 Guide to the prepacking of fruits and vegetables (Návod na spotřebitelské balení ovoce a zeleniny)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: HM/HP/zemědělské výrobky, ICB/ICI/ovoce, ICN/IC/zelenina, QQ/balení, YWS. EC/spotřebitelé

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Pragofrukt Praha, s. p., IČO 021172, Ludmila Neumanová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ivana Zittová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32129


Strana 2

NÁVOD NA SPOTŘEBITELSKÉ BALENÍ

ISO 7558

OVOCE A ZELENINY

První vydání

1988-12-01


 

MDT  634. 1/635.6:621.798

 

Deskriptory: agricultural products, fruits, vegetables, packing.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se dříve, než je Rada ISO přijme jako mezinárodní normy, rozesílají členům ISO k odsouhlasení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7558 byla připravena technickou komisí ISO TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.

 

1 Předmět  normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí všeobecné údaje o podmínkách a způsobech spotřebitelského a přepravního balení hlavních druhů čerstvého ovoce a zeleniny.

 

Spotřebitelské balení je určeno k ochraně výrobků před případným poškozením a ztrátou svěžesti a k usnadnění prodeje, protože výrobky jsou tržně upraveny a hodí se pro samoobslužný prodej.

 -- Vynechaný text --