ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 636.4:636.081.2

Březen 1993

Označování hospodářských zvířat
Část 2: OZNAČOVÁNÍ PRASAT

ČSN 46 6006-2


 

 

 

Identification of domestic animals. Identification of pigs

Le marquage des animaux domestique. Le marquage des porcs

Kennzeichnung der Haustiere. Kennzeichnung der Schweine

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 6006-1  Označování hospodářských zvířat. Část 1: Označování skotu

ČSN 46 6150  Plemenná, chovná a užitková prasata

ČSN 46 6160  Jatečná prasata

ČSN 46 6164  Kontrola užitkovosti a dědičnosti užitkových znaků prasat

ČSN 57 6540  Vepřové maso pro výsek. Norma jakosti

ČSN 79 1265  Vepřovice

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ON 46 6152 z 18. 4. 1980.

 

Změny proti předchozí normě

V této normě jsou upravovány, vypouštěny nebo nově použity termíny tak, aby odpovídaly technickému a metodickému pokroku a navazovaly na související normy. Je provedena úprava povinnosti ve značení vykrmovaných prasat - povinnost zavedena pro dodavatele. Upevňování ušních známek je povoleno do obou ušních boltců. Upouští se od označování prasat kódovým znakem, neoznačují se kanečci pocházející z rozmnožovacích chovů, je zrušena podniková kontrola. Zaváděny jsou výrazy „transponder", „příslušná organizace" a kategorie běhounů ve skupině užitková prasata.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: HK/zemědělská zvířata, HKC/hospodářská zvířata, HKC.M/prasata, LBH.D/označování

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, IČO 027 138 - Ing. Tomáš Diblík, CSc., Ing. Jan Klusáček; Státní plemenářský podnik Praha, IČO 017 191 - Ing. Zdeněk Hůla

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32089


Strana 2

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví způsoby označování prasat k evidenci.

Prasata pro označování ve smyslu této normy se třídí:

 

a) podle účelu chovu

  aa) prasata plemenná – selata

                         běhouni

                         kanci a kanečci

                         prasnice a prasničky

  ab) prasata chovná    –selata

                         běhouni

                         prasničky

  ac) prasata užitková – selata

                         běhouni

                         prasata ve výkrmu

                         prasnice

b) podle zbarvení kůže

  ba) plemena prasat bez pigmentu v kůži a jejich kříženci

  bb) plemena prasat s pigmentem v kůži a jejich kříženci

  bc) kříženci plemen prasat bez pigmentu v kůži s plemeny prasat s pigmentem v kůži

 -- Vynechaný text --