ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 633.819.2:663.423:620.1

Schválena: 11.1.1990

ZKOUŠENÍ CHMELE
Všeobecná ustanovení

ČSN 46 2520 část 2


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of hops. General regulations

 

Tato norma platí pro mechanické a chemické zkoušení chmele.

 

1. Pokud není v dalších částech normy uvedeno jinak, postupuje se při zkoušení podle ČSN 68 4050 a ČSN 68 4065.

 

2. Pokud není v normách jednotlivých metod zkoušení uvedeno jinak, používají se ke zkoušení:

Chemikálie čistoty p. a., nebo chemicky čisté (ch. č.)

Voda destilovaná podle ČSN 68 4063

Odměrné baňky třídy přesnosti B podle ČSN 70 4100

Pipety a byrety třídy přesnoti B podle ČSN 70 4100

Laboratorní váhy třídy 3 s přesností na 0,1 g

Analytické váhy s přesností na 0,001 g

Kruhová síta, s velikostí strany ok 2 mm

Kruhové síto o průměru 500 až 800 mm velikostí stran ok 10 mm

Třepačka

Skleněná nádoba s patentním uzávěrem

Konduktoskop s příslušenstvím nebo automatická konduktometrická souprava

Buničitá vata

Milimetrový a modrý papír

Mlýnek se sítem na velikost částic (umletých) maximálně 2 mm

Elektrická sušárna s automatickou regulací teploty

Hliníková miska o průměru 5,5 až 7 cm s přiléhajícím víčkem

Exsikátor

Teploměr, stupnice s hodnotou dílku 1,0 oC

Kontrolní teploměr, stupnice s hodnotou dílku 0,2 oC


Nahrazuje čl.1 ČSN 46 2520
z 27.7.1965

Účinnost od:
1.3.1991

29000-- Vynechaný text --