ČESKÁ NORMA

ICS 65.140.30;01.040.65

Srpen 1997

Rybářství
Termíny, definice a značky

ČSN 46 6800


 

 

 

Fish breeding - Terms, definitions and symbols

Pêcherie - Termes, définitions et symboles

Fischerei - Fachausdrücke, Definitionen und Symbole

 

Předmluva

 

Tato norma obsahuje normativní přílohu A a informativní přílohu B.

 

Souvisící normy

ČSN 46 6802 Sladkovodní tržní ryby

ČSN 46 6805 Pohlavní produkty a násadový materiál ryb

ČSN 73 6515 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 6800 z 23. 4. 1975.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována, doplněna o některé druhy ryb, ryby u nás nově zaváděné a rozšířena u nemocí ryb o projevy a příznaky nemocí ryb a jejich rozdělení na invazní a infekční. Zejména došlo ke zpřesnění původce nemocí podle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a ke specifikaci chorob hospodářského významu. V ostatních částech byly vypuštěny některé nepoužívané termíny. Termíny jsou řazeny podle věcné příslušnosti a jsou rozděleny do jednotlivých kapitol. Vedle českých termínů je u druhů ryb uváděn název latinský. Abecední rejstřík termínů je v příloze normy.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Rybářské sdružení České Budějovice, IČO 13497880, Ing. Jiří Filistein a kolektiv

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21957


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje základní termíny z oboru rybníkářství, jejich definice a základní značky.

 -- Vynechaný text --