ČESKÁ NORMA

ICS 65.020.20

Březen 1996

Odběry
vzorků chmele

ČSN 46 2519


 

 

 

Taking of hops samples

Prise d'échantillon du houblon

Probeentnahme von Hopfen

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 2510 Chmel

ČSN 46 2520 Zkoušení chmele

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 2519 Odběry vzorků chmele z 11. 1. 1990 a článek 13 ČSN 46 2510 Chmel z 31. 10. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

Touto normou se s využitím nových poznatků v průběhu výroby, zpracování a odbytu chmele upravují postupy při odběru vzorků, novelizují se názvy, termíny a definice.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: POREX, Žatec, IČO 41308964, Ing.Zdeněk Purchart.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Ivana Zittová.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19162


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje postup při odběru vzorků chmele, přípravu průměrného vzorku, balení, značení a skladování vzorků.

 -- Vynechaný text --