ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.10

Únor 1996

Meruňky

ČSN 46 3021


 

 

idt UN/ECE FFV-02

 

Apricots

Abricots

Aprikosen

 

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-02:1992.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. března 1996 závazná na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Článek 2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. března 1996 závazný na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000  Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 1 až 6 ČSN 46 3020 z 8. 7. 1987 a společně s ČSN 46 3020, ČSN 46 3022 a ČSN 46 3023 ji nahrazují v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma platí pro meruňky dodávané k přímé spotřebě. Stanoví požadavky na třídění meruněk podle velikosti u Výběru a I. jakosti a dále požadavky na jejich obchodní úpravu, balení a označování.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19121


Strana 2

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro meruňky odrůd (kultivarů) Prunus armeniaca L. určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro meruňky určené k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --