ČESKÁ NORMA

MDT 635.1

Prosinec 1995

Zelenina čerstvá
KOŘENOVÁ ZELENINA

ČSN 46 3120


 

 

 

Fresh vegetables. Celeriac, Scorzonera, Beet root, Horse-radish, Carrots, Salsify, Parsnips, Parsley, Radish, Radishes, Turnips

Légumes frais. Céleris-raves, scorsonères, betteraves potagères, raifort, carottes, salsifis, panais, persils, radis noirs, radis, navets potagers

Frische Gemüse. Sellerie, Schwarzwurzel, Rote Rübe, Meerrettich, Karotte, Haferwurz, Pastinak, Petersilie, Rettich, Radieschen, Wasserrübe

 

Kapitoly 4, 6, 7 a 12 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky.

 

Článek 2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000  Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

FFV-10   Carrots (Mrkev)

FFV-20   Horse-radish (Křen)

FFV-33   Scorzonera (Černý kořen)

FFV-43   Radishes (Ředkvička)

 

Porovnání s mezinárodními normami

Do ČSN jsou převzaty údaje z norem EHK/OSN FFV-10:1991 Mrkev, FFV-20:1988 Křen, FFV-33:1988 Černý kořen, FFV-43:1988 Ředkvička. Požadavky na jakost uvedených druhů jsou shodné. Speciální požadavky na balení jsou převzaty, obecné a požadavky na označování převzaty nejsou, protože jsou řešeny souhrnně v ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro

ovoce a zeleninu.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 3120 ze 14. 9. 1987.

 

Změny proti předchozí normě

Norma neplatí pro kořenovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování. Do normy byl doplněn požadavek zdravotní nezávadnosti kořenové zeleniny. Podle normy EHK/OSN byla u mrkve stanovena jakost výběr, u jednotlivých druhů upraveny požadavky na jakost a velikost a jednotně stanoven rozsah dovolených odchylek a byla vypuštěna ustanovení o posuzování čerstvosti jednotlivých druhů po 1. únoru běžného roku.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

ã Český normalizační institut, 1995
18152


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro určení tříd jakosti

 

celeru - Apium graveolens L.;

černého kořenu - Scorzonera hispanica L.;

červené řepy - Beta vulgaris L. subs. esculenta;

křenu - Cochlearia armoracia L. syn. Armoracia lapathifolia L.;

mrkve - Daucus carota L.;

ovesného kořenu (kozí brada fialová) - Tragopogon porrifolius L.;

pastináku - Pastinaca sativa L.;

petržele - Petroselinum sativum Hoffm.;

ředkve - Raphanus sativus L. var. major A. Voss a Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner;

ředkvičky - Raphanus sativus L. var. radicula Pers.;

vodnice - Brassica rapa L. var. esculenta L.;

 

určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro kořenovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --