ČESKÁ NORMA

MDT 634.1

Prosinec 1995

Ovoce čerstvé
JÁDROVÉ OVOCE

ČSN 46 3010


 

 

 

Fresh Fruits. Red chokeberries, Apples, Pears, Rowanberries, Quinces, Medlars

Fruits frais. Sorbes noires, pommes, poires, sorbes, coings, nèfles

Frisches Obst. Apfelbeere, Äpfel, Birnen, Eberesche, Quitte, Mispeln

 

Kapitola 3 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 32/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Článek 2.1 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000  Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

UN/ECE FFV-01 Apples and pears (Jablka a hrušky)

Apples and pears (Jablka a hrušky) - norma ES, bez číselného označení, obdobného znění jako FFV-01, s výjimkou vyšších příčných průměrů plodů.

 

Porovnání s mezinárodními normami

Do ČSN jsou převzaty údaje z normy EHK/OSN tj. UN/ECE FFV-01:1992 harmonizované s normou ES (příčné průměry). Požadavky na jakost jablek a hrušek jsou s normou ES shodné, není však zapracována III. jakost, která je v normě ES uvedena pro mimořádné okolnosti a smí být využívána jen na základě rozhodnutí příslušného orgánu ES. Do jednotlivých seznamů odrůd jsou zahrnuty i odrůdy českého sortimentu; jejich názvy jsou zvýrazněny tučným písmem. Požadavky týkající se vyrovnanosti výrobků v obalu jsou převzaty, obecné požadavky na balení a označování převzaty nejsou, protože jsou řešeny souhrnně v ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 3010 z 3. 5. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

Norma neplatí pro jádrové ovoce určené k průmyslovému zpracování. Do normy byl uveden správný botanický i český název „jeřábu černého" a byl doplněn požadavek zdravotní nezávadnosti jádrového ovoce. U jednotlivých druhů byly upraveny požadavky na jakost a jednotně upraven rozsah dovolených odchylek. U jablek a hrušek bylo podle normy ES doplněno posuzování vybarvení a rzivosti u jablek a seznam velkoplodých odrůd jablek a hrušek v návaznosti na stanovené příčné průměry plodů. Do seznamů byly doplněny odrůdy českého sortimentu podle platné Listiny povolených odrůd.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18151


Strana 2

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro určení tříd jakosti

 

aronií - plodů odrůd (kultivarů) temnoplodce černého (jeřábu černého) Aronia melanocarpa (Michx:) Elliot) (Sorbus melanocarpa Wild.);

jablek - plodů odrůd (kultivarů) Malus domestica Borkh.;

hrušek - plodů odrůd (kultivarů) Pyrus communis L.;

jeřabin - plodů odrůd (kultivarů) jeřábu sladkoplodého Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A. Löve et D. Löve;

kdoulí - plodů odrůd (kultivarů) kdouloně obecné Cydonia oblonga Mill.;

mišpulí - plodů odrůd (kultivarů) mišpule německé Mespilus germanica L.;

 

určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro jádrové ovoce určené k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --