Testing of hops. Part 4: Extraneous matter
Ľéssai du houblon. Partie 4: Corps étrangers
Hopfenprüfung. Teil 4: Fremdkörper - Beimengungen

 

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 2510 Chmel

ČSN 46 2519 Odběry vzorků chmele

ČSN 46 2520 Zkoušení chmele se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Cizí příměsi, Část 3 Stanovení vlhkosti,
Část 5 Chmelové příměsi, Část 6 Rozplevení hlávek, Část 7 Poškození škodlivými činiteli, Část 8 Otluky,
Část 9 Jemnost vřeténka, Část 10 Pecky.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 32 ČSN 46 2520 z 27. 7.1965.

 

Změny proti předchozí normě

Je zařazena nová definice cizí příměsi, způsob stanovení cizí příměsi a výpočet hmotnostního zlomku cizí příměsi ve
vzorku chmele.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: POREX, Žatec, IČO 41308964, Ing. Zdeněk Purchart
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

© Český normalizační institut, 1994

17184

Strana 1