ČESKÁ NORMA

MDT 636.081.8.001.4:637.124

Září 1994

ZKOUŠKY DOJITELNOSTI SKOTU

ČSN  46 6107


 

 

 

Test of milking ability of cattle

Contrôle laitier des vaches

Milchbarkeitsprüfungen beim Rind

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 6103  Strojní dojení krav

ČSN 46 6105  Chovné cíle a standardy uznaných plemen skotu

ČSN 46 6109  Čištění a provozní dezinfekce v prvovýrobě mléka a při jeho mlékárenském ošetření a zpracování

ČSN 46 6110  Plemenný, chovný a zástavový skot

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 6107 z 15. 1. 1981 a ČSN 46 6115 z 19. 1. 1981.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zpracována podle doporučení pro provádění zkoušek dojitelnosti Společnosti německých chovatelů skotu e. V. Metoda je jednodušší, rychlejší a levnější, přičemž odpovídá požadavkům moderních programů šlechtění skotu. Z normy jsou vypuštěna všechna ustanovení týkající se posuzování tvaru vemen, struků, výskytu pastruků. Z hodnotících ukazatelů dojitelnosti norma používá pouze ukazatel - absolutní průměrný minutový výdojek a průměrný minutový výdojek a jako doplňující ukazatel možno použít předozadní index, ostatní ukazatele - maximální minutový výdojek, relativní výdojek za 3 minuty (RV3) jsou vypuštěny. K vlastní zkoušce se používá normální sériový dojící stroj místo speciálního dojícího stroje a kontrolu může být pověřen po proškolení každý pracovník provádějící kontrolu užitkovosti (dříve jen úzký specialista-zootechnik pro kontrolu užitkovosti). Při zkoušce dojitelnosti se využívá nové techniky měření mléka - průtokoměru.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní plemenářský podnik, Praha, IČO 017 191, Ing. Jan Janouch

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17023


Strana 2

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví zjišťování a hodnocení funkčních vlastností vemen krav jako podklad pro selekci při zušlechťování skotu z hlediska potřeb strojního dojení. Platí pro skot všech plemen chovaných v ČR i jejich křížence.

 -- Vynechaný text --