ČESKÁ NORMA

MDT 633.853

Květen 1994

OLEJNATÁ SEMENA
Část 2: Semeno řepky

ČSN 46 2300-2


 

 

 

Oilseeds. Rape seed

Oléagineuses. Graine de colza

Ölsamen. Ölkohlsamen

 

Články 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010   Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011   Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Další souvisící normy

ČSN 46 1013   Vzorkování rostlinných výrobků

 

ČSN 46 2300 se skládá z těchto dalších částí:

Část 3 Semeno máku, Část 4 Semeno hořčice, Část 5 Semeno lnu, Část 6 Semeno slunečnice, Část 7 Semeno sóji.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 2317 z 26. 9. 1980.

 

Změny proti předchozí normě

Nová norma zavádí dva tržní druhy semene řepky podle obsahu glukosinolátů. Z normy byly vypuštěny limitující znaky jakosti a jejich hodnoty pro nákup řepky od zemědělských podniků a pro zpracování řepky ve výrobnách krmných směsí.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi, Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský, d. t. a Agropol, a. s., Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16229


Strana 2

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene řepky olejky (Brassica napus L. var. napus), určeného na výrobu olejů. Podle této normy se také posuzuje semeno řepice ozimé [Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.] pokud je určeno na výrobu olejů. Norma neplatí pro osivo.

 -- Vynechaný text --