ČESKÁ NORMA

MDT 633.351

Květen 1994

LUŠTĚNINY
Část 3: Čočka jedlá

ČSN 46 1300-3


 

 

 

Pulses. Lentils edible

Légumineuse. Lentille comestible

Hülsenfrüchte. Essbare Linse

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010 Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

ČSN 56 0100 Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven

 

Další souvisící normy

ČSN 46 1300-5 Luštěniny. Luštěniny krmné

ČSN 56 0070 Stanovení arzénu v poživatinách

ČSN 56 0071 Stanovení mědi v poživatinách

ČSN 56 0072 Stanovení olova v poživatinách

ČSN 56 0073 Stanovení cínu v poživatinách

ČSN 56 0074 Stanovení zinku v poživatinách

ČSN 56 0075 Stanovení železa v poživatinách

ČSN 56 0076 Stanovení mědi, olova, zinku a kadmia v poživatinách. Metoda atomové absorpce

ČSN 56 0715 Čočka loupaná

 

ČSN 46 1300 se skládá z těchto dalších částí

Část 2 Hrách jedlý, Část 4 Fazole jedlé, Část 5 Luštěniny krmné.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1321 ze 4. 12. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

Z nové normy bylo vypuštěno hodnocení čočky jedlé v přírodním stavu. V normě jsou sjednocena kritéria pro hodnocení čočky jedlé při jejím nákupu a odbytu. Z normy byly vypuštěny znaky jakosti pro základní hodnoty čočky jedlé.

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16137


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský, d. t. a Agropol, a. s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky čočky jedlé (Lens culinaris Med). Neplatí pro čočku krmnou a pro osivo.

 -- Vynechaný text --