ČESKÁ NORMA

MDT 633.13

Březen 1994

OBILÍ KRMNÉ
Část 4: Oves krmný

ČSN 46 1200-4


 

 

 

Feeding cereals. Feeding oats

Céréal fourragére. Avoine fourragére

Futtergetreidepflanzen. Futterhafer

 

Články 2.1, 2.2, 3, 4 a 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010 Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 712 Obiloviny a výrobky z obilovin. Stanovení obsahu vody. Praktická referenční metoda (46 1014)

ČSN ISO 950 Obiloviny. Vzorkování (jako zrno) (46 1024)

ČSN 46 1100-7 Obilí potravinářské. Oves potravinářský

ČSN 46 7006 Společná ustanovení pro krmné směsi

ČSN 46 7092 Metody zkoušení krmiv

 

ČSN 46 1200 Obilí krmné se skládá z těchto dalších částí:

Část 2 Pšenice krmná, Část 5 Žitovec

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1210 z 12. 8. 1983.

 

Změny proti předchozí normě

Do normy byly zařazeny limitující znaky jakosti pouze pro dodávání ovsa krmného v rámci vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský d. t. a Agropol a. s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16079


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky ovsa setého (Avena sativa L.) určeného ke krmným účelům. Neplatí pro oves potravinářský a pro osivo.

 -- Vynechaný text --