MDT 662. 749. 2                    ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 4. 2. 1986

KOKS OSTRÁVSKOKARVINSKÝCH KOKSOVEN

ČSN 44 1480

JK 1071

Кокс остравско-карвинских коксовых заводов

Coke of hard coals of Ostrava - area

Tato norma platí pro výrobu a dodávky koksu z Ostravsko-karvinských koksoven, k. p., určeného pro průmyslové a jiné účely.

I. VŠEOBECNĚ

1.   Názvosloví druhů koksu podle tříd zrnění včetně značek je stanoveno v ČSN 44 1406.

2.   Při skladování koksu se postupuje podle ČSN 44 1315.

3.   Pro tuto normu platí ustanovení ČSN 44 1400.

4.   Pokud není stanoveno jinak, uvádějí se hodnoty znaků jakosti v procentech hmotnosti (dále jen %).

5.   Požárně technická charakteristika - teplota vznícení koksu 480 °C. Tato hodnota je převzatá z literatury*) a je informativní.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

6.   Vyrábějí se druhy koksu se zrněním předepsaným v ČSN 44 1406. Hodnoty znaků jakosti včetně účelových podle ČSN 44 1400 jsou předepsány v tabulce:

*) H. H. Lowry: Chemistry of coal utilization, 1963

Nahrazuje ČSN 44 1480 z 8. 1. 1975

Účinnost od: 1. 4. 1987

28216