ICS 23.040.10; 77.140.75

ČSN

EN 10217-3

 

42 1043

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10217-3 (42 1045) z února 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.