ICS 23.040.10; 77.140.75

ČSN

EN 10217-5

 

42 1043

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely –
Technické dodací podmínky –
Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných
a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10217-5 (42 1047) z února 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.