ICS 77.140.75

ČSN

EN 10305-3 

42 0093

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky –
Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10305-3 (42 0093) z července 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.