ICS 77.140.75

ČSN

EN 10305-2 

42 0093

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky –
Část 2: Svařované trubky tažené za studena

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10305-2 (42 0093) z července 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.