ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.12-422

Schválena: 3.5.1984

TYČE ČTVERCOVÉ Z OCELÍ TŘÍD 11 A 12
TAŽENÉ ZA STUDENA
S ÚCHYLKAMI h 11 A h 12
Rozměry

ČSN 42 6520*

JK 155

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold drawn square bars made of steel classes 11 and 12 with tolerances h 11 and h 12. Dimension

 

Tato norma stanoví rozměry tyčí čtvercových tažených za studena s úchylkami h 11 a h 12 z ocelí uvedených v tab. 1. Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0134.

 

V této normě jsou zapracovány údaje se ST SEV 3616-82 Tyče ocelové čtvercové tažené za studena pro všeobecné použití. Rozměry.

 

Ve smlouvě právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

 

1X1.gif

 

Obr.1

Označení

1. V označení ocelové čtvercové tyče se uvede:

a) název: tyč čtvercová

b) rozměr: strana čtverce a v mm a mezní úchylka (h 11 nebo h 12),

c) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující jakost povrchu (viz. tab. 1 v ČSN 42 0134-67) a s druhou doplňkovou číslicí vyjadřující

přímost tyčí (viz čl. 15),


Nahrazuje ČSN 42 6520
z 14.3.1973

Účinnost od:
1.10.1985

28100-- Vynechaný text --