ICS 75.060

ČSN

EN ISO 6974-2 

38 5506

Říjen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemní plyn – Stanovení složení a přidružené nejistoty
pomocí plynové chromatografie –
Část 2: Výpočty nejistoty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6974-2 (38 5506) z listopadu 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.