ICS 23.060.40

ČSN

EN 334

 

38 6445

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 334+A1 (38 6445) z července 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.