ICS 23.060.40

ČSN

EN 14382

 

38 6450

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) z září 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.