ICS 23.040.07

ČSN

EN 15698-2

 

38 3377

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí –
Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek
s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15698-2 (38 3377) z prosince 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.