ICS 01.040.23; 23.040.07

ČSN

EN 17248

 

38 3379

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení –
Termíny a definice

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.