ICS 23.040.07; 23.040.10

ČSN

EN 15698-1

 

38 3377

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí –
Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15698-1 (38 3377) z dubna 2009.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.