ICS 23.040.07; 23.040.10

ČSN

EN 253

 

38 3371

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí –
Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové
tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 253+A2 (38 3371) z ledna 2016.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.