ICS 13.220.20

ČSN

EN 13565-2+AC

 

38 9221

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení –
Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13565-2 (38 9221) z dubna 2019.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.