ICS 13.220.20

ČSN

EN 12259-9

 

38 9210

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová
a vodní sprejová zařízení –
Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.