ICS 23.040.10; 91.140.10

ČSN

EN 13941-1

 

38 3370

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace
předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí
pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země –
Část 1: Navrhování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 13941-2 (38 3370) z června 2019
nahrazuje ČSN EN 13941+A1 (38 3370) z prosince 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.