ICS 75.060

ČSN

EN ISO 15112

 

38 6102

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemní plyn – Stanovení množství energie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15112 (38 6102) ze září 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.