ICS 71.040.40

ČSN

EN ISO 16664

 

38 5625

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Analýza plynů – Uchovávání kalibračních plynů a směsí – Směrnice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16664 (38 5625) z února 2009.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.