ICS 01.040.75; 75.060

ČSN

EN ISO 14532

 

38 5500

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemní plyn – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14532 (38 5500) z ledna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.