ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.99 Červen 2012

Energetická náročnost ovládacích zařízení –
Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky – Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

ČSN
EN 62442-1

36 0515

idt IEC 62442-1:2011

Energy performance of lamp control gear –
Part 1: Control gear for fluorescent lamps – Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear

Performance énergétique des appareillages de lampes –
Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence – Méthode de mesure pour la détermination de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage et du rendement des appareillages

Energieeffizienz von Lampenbetriebsgeräten –
Teil 1: Betriebsgeräte für Leuchtstofflampen – Messverfahren zur Bestimmung der Gesamteingangsleistung von Betriebsgeräteschaltungen und des Wirkungsgrades von Betriebsgeräten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62442-1:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62442-1:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje měření a způsob výpočtu celkového vstupního příkonu pro ovládací zařízení – obvodů světelných zdrojů při provozu se zářivkami. Je definován způsob výpočtu účinnosti ovládacího zařízení světelného zdroje. Norma se vztahuje na elektrická ovládání zařízení – světelný zdroj obsahující ovládací zařízení a obvody světelných zdrojů na napájení až do 1 000 V AC, 50 Hz nebo 60 Hz.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60081zavedena v ČSN EN 60081 (36 0275) Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení (idt EN 60081)

IEC60901zavedena v ČSN EN 60901 (36 0277) Jednopaticové zářivky – Požadavky na provedení

IEC 60921:2004zavedena v ČSN EN 60921:2005 (36 0512) Předřadníky pro zářivky – Požadavky na provedení

IEC 60929:2011zavedena v ČSN EN 60929 ed. 4:2011 (36 0596) Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám – Požadavky na provedení

IEC 61347-2-3zavedena v ČSN  EN 61347-2-3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

IEC 61347-2-8zavedena v ČSN  EN 61347-2-8 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

Informativní údaje z IEC 62442-1:2011

Mezinárodní normu IEC 62442-1 vypracovala subkomise SC 34C Příslušenství pro světelné zdroje při IEC technické komisi 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/987/FDIS

34C/996/RVD

Úplnou informaci o hlasování je možné ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62442 se společným názvem Energetická náročnost ovládacích zařízení je možno nalézt na webových stránkách IEC

Tato norma byla vypracována jako reakce na podporu třídicích systémů pro ovládací zařízení světelných zdrojů.

V budoucnu se uvažuje o vydání těchto norem:

Komise rozhodla, že obsah základní publikace a jejích změn se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Živcová

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.