ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160 Prosinec 2011

Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy – Výkonnost a funkce

ČSN
EN 62509

36 4626

idt IEC 62509:2010

Battery charge controllers for photovoltaic systems – Performance and functioning

Contrôleurs de charge de batteries pour systèmes photovoltaïques – Performance et fonctionnement

Leistung und Funktion von Photovoltaik-Batterieladereglern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62509:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62509:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma stanovuje minimální požadavky na funkci a výkonnost u regulátorů nabití baterie používané v pozemních fotovoltaických systémech. Hlavním cílem je zajistit spolehlivost regulátorů nabití baterie a maximalizovat životnost baterie. Tato norma se používá ve spojení s ČSN EN 62093 (36 4622).

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 61836zavedena v ČSN CLC/TS 61836 (36 4600) Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky

IEC 62093zavedena v ČSN EN 62093 (36 4622) Součástky BOS pro fotovoltaické systémy – Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Šmíd – NELKO TANVALD, IČ 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery, TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.