ICS 27.160

ČSN

EN 50513 

36 4637

Srpen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Destičky pro sluneční články – Katalogové údaje a informace
o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.