idt IEC 60268-5:2003

 

Sound system equipment -
Part 5: Loudspeakers

 

Equipement pour systèmes électroacoustiques -
Partie 5: Haut-parleurs

 

Elektroakustische Geräte -
Teil 5: Lautsprecher

 

 

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60268-5:2003. Evropská norma EN 60268-5:2003 má
status české technické normy.

 

This Standard implements the English version of the European Standard EN 60268-5:2003. The European
Standard EN 60268-5:2003 has the status of the Czech Standard.

 

 

Anotace obsahu

 

Tato norma se vztahuje na reproduktory navržené výhradně jako pasivní prvky. Uvádí vlastnosti, které je nutno
specifikovat a příslušné měřicí metody používající sinusové signály nebo specifikovaný šum nebo impulsní
signály. Norma se nevztahuje na reproduktory s vestavěnými zesilovači.

 

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 268-5 (36 8305) z ledna 1996.                                  

                                                                          

 

© Český normalizační institut, 2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

68930

                                                                          

                                                                                                                

1. strana

                                                                          

                                                                          

                                     

ČSN EN 60268-5

 

 

Národní předmluva

 

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma byla celkově aktualizována, upřesněna a doplněna. V kapitole 17 byla upřesněna metoda měření,
v kapitolách 18 a 24 byly provedeny formální změny. Podstatně byla rozšířena kapitola 26 a doplněny

Přílohy A, B, C a Bibliografie.

 

 

Citované normy

 

IEC 60050-151             zavedena v ČSN IEC 50(151) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 151:
Elektrické a magnetické předměty; (idt IEC 50(151):1978)

 

IEC 60263                    zavedena v ČSN IEC 263 (36 8810) Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik
a polárních diagramů (idt IEC 263:1982)

 

IEC 60268-1                 zavedena v ČSN IEC 268-1 (36 8305) Elektroakustická zařízení - Část 1: Všeobecně
(idt HD 483.1 S2:1989; idt IEC 268-1:1985)

 

IEC 60268-2                 zavedena v ČSN IEC 268-2 (36 8305) Elektroakustická zařízení - Část 2: Vysvětlení všeobecných
termínů a výpočetních metod (idt HD 483.2 S2:1993; idt IEC 268-2:1987)

 

IEC 60268-3                 zavedena v ČSN EN 60268-3 (36 8305) Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače
(idt EN 60268-3:2000; idt IEC 60268-3:2000)

 

IEC 60268-11               zavedena v ČSN IEC 268-11 (36 8305) Elektroakustická zařízení - Část 11: Použití konektorů
pro propojení zařízení uvnitř systému (idt HD 483.11 S3:1993; idt IEC 268-11:1987)

 

IEC 60268-12               zavedena v ČSN IEC 268-12 (36 8305) Zařízení zvukového systému - Část 12: Použití
konektorů pro rozhlasové a podobné účely (idt EN 60268-12:1995; idt IEC 268-12:1987)

 

IEC 60268-14               dosud nezavedena

 

IEC 60651                    zavedena v ČSN IEC 651 (35 6870) Zvukoměry (idt EN 60651:1994; idt IEC 651:1979), nahrazena
souborem IEC 61672 postupně zaváděným v souboru ČSN EN 61672 (36 8813) Elektroakustika - Zvukoměry

 

IEC 61260                    zavedena v ČSN EN 61260 (36 8852) Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry
(idt EN 61260:1995; idt IEC 1260:1995)

 

ISO 3741                      zavedena v ČSN EN ISO 3741 (01 1607) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů
hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti (idt EN ISO 3741:1999;
idt ISO 3741:1999)

 

ISO 3744                      zavedena v ČSN ISO 3744 (01 1604) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku
pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3744:1995;
idt ISO 3744:1994)

 

ISO 3745                      zavedena v ČSN ISO 3745 (01 1608) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku -
Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti (idt ISO 3745:1977)

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal - SEL, IČO 18664075, Ing. Jiří Šplíchal
Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Holub

                                                                          

                                                                          

2. strana