mod IEC 60630:1994+A1 :1997+A2:1998

Maximum lamp outlines for incandescent lamps Encombrement maximal des lampes à incandescence Maximale Lampen-Hüllkurven für Glühlampen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60630:1998 Maximální obrysy pro žárovky, která je převzetím IEC 60630:1994 včetně změny IEC 60630:1994/A1:1997 a IEC 60630:1994/A2:1998 se společnými modifikacemi, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60630. Evropská norma EN 60630:1998 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsment notice

The European Standard EN 60630:1998 Maximum lamp outlines for incandescent lamps which is adoption of the IEC 60630:1994 including its Amendments IEC 60630:1994/A1:1997 and IEC 60630:1994/A2:1998 with common modifications was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60630. The European Standard EN 60630:1998 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 630 (36 0030) z března1994.

 

© Český normalizační institut, 1999  56799

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

 

Strana 1

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována ve smyslu nových požadavků na tvary a velikosti baněk u nových typů světelných zdrojů. Proti předchozímu vydání byl rozšířen i počet typů světelných zdrojů se standardizovanými obrysy. Norma je doplněna o změny A1 a A2.

Citované normy

IEC 60061-1 zavedena včetně doplňků v ČSN 36 0340 části IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Části: Patice pro zdroje světla (idt EN 60061-1:1993)

IEC 60061-3 zavedena včetně doplňků v ČSN 36 0340 část 3 IEC 61-3 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry (idt EN 60061-3:1993)

IEC 60064 zavedena v ČSN EN 60034 Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely. Požadavky na provedení (idt EN 60064:1995) (mod IEC 60064:1993) (36 0130)

IEC 60357 zavedena v ČSN IEC 357 Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) (mod EN 60357:1988) (mod IEC 60357:1982) (36 0160)

IEC 60432-1 zavedena v ČSN EN 60432-1 Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnosti a obdobné všeobecné osvětlovací účely (idt EN 60432-1:1994) (mod IEC 432-1:1993) (36 0131)

IEC 60432-2 zavedena v ČSN EN 60432-2 Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost a obdobné účely (idt EN 60432-2:1994) (mod IEC 432-2:1994) (36 0131)

IEC 60887:1988   dosud nezavedena

IEC 61126:1992   dosud nezavedena

Informativní údaje z CENELEC k EN 60630:1998

Text mezinárodní normy IEC 60630:1994 a její změny A1:1997 aA2:1998, který byl připraven SC34A Světelné zdroje při IECTC34 Světelné zdroje a jejich příslušenství spolu se společnými modifikacemi připravenými zpravodajským sekretariátem SR34A, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60630 dne 1998-10-01.

Byla stanovena následující data:

E   nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

k přímému použití jako normy národní                                                                                           (dop)       1999-10-01

E   nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                                                 (dow)      1999-10-01

Text mezinárodní normy IEC 60630:1994 a její změny A1:1997 a A2:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma se společnými modifikacemi.

Společné modifikace

V celém textu se vypustí tento text: ŽárovkyspaticemiE17, E26aE39.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc, IČO 184257221

Technická normalizační komise: TNK 67, Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

 

Strana 2