ICS 33.160.99; 43.040.15

ČSN

EN IEC 63246-2

 

36 0105

Září 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CSIS) –
Část 2: Požadavky

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.