ICS 13.030.50

ČSN

EN 45553

 

36 0823

Leden 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků
spojených se spotřebou energie

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.