ICS 11.040.60; 17.140.50

ČSN

EN IEC 63045

 

36 4906

Prosinec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ultrazvuk – Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně
balistických zdrojů pulzů tlaku – Charakteristiky polí

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.