ICS 13.020.20; 29.020

ČSN

EN 50693

 

36 9085

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.