ICS 35.030

ČSN

EN ISO/IEC 18045

 

36 9805

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Informační technologie – Bezpečnostní techniky –
Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.