ICS 33.160.30

ČSN

EN IEC 60098

 

36 8401

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-02-14 se nahrazuje ČSN IEC 98 (36 8401) z října 1994,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.