ICS 91.160.01; 97.220.10

ČSN

EN 12193

 

36 0454

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12193 (36 0454) ze srpna 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.