ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 628.84:658.382.2

Schválená: 27.12.1983

ELEKTRICKÉ KLIMATIZÁTORY
DO DOMÁCNOSTI
Požiadavky na bezpečnosť a metódy
skúšok

ČSN 36 1262*
ST SEV 3694-82

JK 432 322

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Room air-conditioners. Safety requirements and test methods

 

Touto normou sa zavádza

ST SEV 3694-82 Elektrické klimatizátory do domácnosti. Požiadavky na bezpečnosť a metódy skúšok (pozri str. 3 až 17) ako čs. štátna norma.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 17), sa používa (v odvolaniach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

 

V preklade normy ST SEV 3694-82 (str. 3 až 17) sa používajú rôzne druhy písma, aby sa rozlíšili:

Ustanovenia o skúškach - vytlačené kurzívou;

Vysvetľujúce ustanovenia - vytlačené malými typmi.

 

DODATOK

 

Súvisiace čs. normy

ON 14 2506 Okenné klimatizátory do obytných a spoločenských miestností. Funkčné požiadavky

ČSN 14 2508  Komfortné klimatizátory. Základné parametre

ČSN 36 1050* Elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení. (Obsahuje ST SEV 1110-78)

 

V ST SEV 3694-82 je odkaz na:

ST SEV 784-77 zavedená ako

ČSN 33 4200*  Elektrotechnické předpisy: Ochrana radiového příjmu před rušením. Základní ustanovení


Nahrádza PN 36 0001-75
zo 6.10.1975

Účinnost od:
1.3.1985

27003-- Vynechaný text --