ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.365:644.1:697.278

Schválená: 27.3.1987

ELEKTRICKÉ AKUMULAČNÉ VYKUROVACIE
SPOTREBIČE PRE DOMÁCNOSŤ
Bezpečnostné predpisy a metódy skúšok

ČSN 36 1212
ST SEV 5394-85


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Thermal storage room heating appliances. Technical reguirements for safety and methods of tests

 

ČSN 36 1212 - ST SEV 5394-85 (idt ST SEV 5394-85)

 

Táto norma je prekladom ST SEV 5394-85 Elektrické akumulačné vykurovacie spotrebiče pre domácnosť. Bezpečnostné predpisy a metódy skúšok.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Prehľad v norme citovaných noriem RVHP a odpovedajúcich čs. noriem:

ST SEV 1110-78         ČSN 36 1050 - ST SEV 1110-78

ST SEV 4674-84         ČSN 36 1341 - ST SEV 4674-84

 

DODATOK

 

Súvisiace čs. normy

ČSN 36 1050 - Elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče pre domácnosť a podobné účely. Všeobecné technické požiadavky na bezpečnost a metódy skúšania (obsahuje ST SEV 1110-78)

ČSN 36 1341 - Elektrické akumulačné vykurovacie spotrebiče do bytových miestností. Metody funkčných skúšok (obsahuje ST SEV 4674-84)

 

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 5394-85 odporučilo Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva

Spracovateľ a odborové normalizačné stredisko: Kovosmalt, n. p. Fiľakovo Tibor Bodor

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. M. ŽivcováÚčinnosť od:
1.1.1988

23998-- Vynechaný text --