MDT 621.365.5

14.07.1983

ELEKTROTEPELNÁ INDUKČNÍ ZAŘÍZENÍ
NÍZKO A STŘEDOFREKVENČNÍ

ČSN 36 1110

JK 363

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Low-frequency and medium-frequency induction heating apparatuses

 

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 3232-81 Elektrické pece indukční tavicí. Základní technické podmínky.

Překlad ST SEV 3232-81 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědecko-technické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválili, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena tučnou čarou.

Tato norma se vztahuje na indukční tavicí elektrické pece kanálkové průmyslového kmitočtu, kelímkové průmyslového a zvýšeného kmitočtu, určené pro tavení železných a neželezných kovů a jejich slitin, a na indukční elektrické pece - mísiče, určené pro přehřívání, udržování, legování a udržování konstantních teplotních podmínek při lití železných a neželezných kovů a jejich slitin.

Dále teto norma platí pro elektrické ohřívače nízko a středofrekvenční používané v průmyslu pro indukční ohřev.

Tato norma se nevztahuje na vakuové indukční tavicí elektrické pece a na elektrotepelná indukční zařízení vysokofrekvenční.

Tato norma platí pro nové typy elektrotepelných indukčních zařízení nízko a středofrekvenční, jejichž konstrukce a projekce byla započata po nabytí účinnosti této normy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Názvosloví, které je dále uvedeno doplňuje normu ČSN 34 5191, ve které jsou zapracovány údaje z ST SEV 1600-79.


ČSN 36 1110
z 13.3.1978

Účinnost od:
1.1.1985

23984-- Vynechaný text --