ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.753.3

Schválena: 1.3.1990

PATICE A OBJÍMKY PRO ZDROJE SVĚTLA
VČETNĚ KALIBRŮ PRO KONTROLU
ZAMĚNITELNOSTI A BEZPEČNOSTI
část 3: Kalibry

ČSN 36 0340
část 3
IEC 61-3


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability. Part 3: Gauges

 

Tato norma je překladem IEC 61-3 Patice a objímky pro zdroje světla, včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry, třetí vydání 1969 včetně doplňků A (1970), B (1971), C (1971), D (1972), E (1972), F (1975), G (1977), H (1980), J (1983), K (1987).

Norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

This standard is a translation of IEC 61-3 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 3: Gauges, Third edition 1969, Amended in accordance with Supplement A (1970), B (1971), C (1971), D (1972), E (1972), F (1975), G (1977), H (1980), J (1983), K (1987).

The standard is translated from the English version without any editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

DODATEK

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN 36 0340 část 1, nahrazuje ČSN 36 0340 z 2. 2. 1984, ČSN 36 0341, ČSN 36 0342, ČSN 36 0343, ČSN 36 0344, ČSN 36 0345 a ČSN 36 0346 z 2. 5. 1973; dále nahrazuje Přílohy 1 až 7 ČSN 36 0120 z 6.1. 1984.


Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.5.1991

23929-- Vynechaný text --